Haber

FOG 2023 Urla’da Düzenlendi

“Sağlıklı İletişim Her Şeyin Başındadır” mottosuyla yola çıkan ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), Anadolu Üniversitesi ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 9. Urla.

Sağlık Bakanlığı’nın Urla Karantina Adası’ndaki Tesislerinde düzenlenen programda İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in yanı sıra; İKCU Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Emre Erkuş, Urla Kaymakamı Murtaza Dayanç, Bölüm Başkanı Mustafa Örnek, İKÇÜ Rektör Yardımcısı ve Kurumsal Bağlantı Koordinatörü Prof. Dr. Erkan Yüksel, dekanlar, üniversitelerin akademik ve idari çalışanları, çeşitli sağlık kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Geleneğimizi Unutmadan Sağlık Bağlantı Dili Oluşturmamız Gerekiyor

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, pandemi, afet ve kriz yönetiminde sağlık bağlantısının çok etkili olduğunu ancak asıl dikkat edilmesi gerekenin yüz yüze gerçekleşen doktor-hasta ilişkisi olduğunu vurguladı. Hekim-hasta ilişkisindeki şiddetin sağlık alanında en temel sorunlardan biri haline geldiğini belirten Vali Köşger, bu sorunların çoğunlukla bağlantı yanılgılarından kaynaklandığını ve sağlık bağlantısının değerinin bu noktada ortaya çıktığını söyledi. Sözün kültürümüz açısından değerine değinen Vali Köşger, şunları söyledi: “Lokman Tabibine sordular, ‘Hastaya ne yedirelim, ne içelim?’, ‘Tedavi sırasında acı sözler yedirmeyin. işlem, ama başka ne beslersen ona’ dedi. Yunus Emre de ‘çanta savaşı, sözlü kafa kesme, bir ağız dolusu aşı, balla yağlama sözü’ demişti. Sözün bizim kültürümüzde ne kadar değerli olduğunu buradan anlıyoruz. Sözün nasıl söylendiği ve sözü muhatabımıza nasıl ilettiğimiz çok değerlidir. Gelenekleri olan bir toplumuz. Sağlık bağlantısında geleneklerimizi ve kendi değerlerimizi unutmadan bir bağlantı dili oluşturmamız gerekiyor. Çünkü toplumun çoğunluğu klasik kültürden gelmektedir. Bu kültürden besleniyoruz, bu yüzden insanlarla maliyetlerini ön planda tutarak iletişime geçmek son derece önemli.” Sağlık alanında hasta yakınlarının doktorlara yönelik bazı olumsuz davranışlarının veya şiddet olaylarının yaşandığını belirten Vali Köşger, bu tür durumların nedenlerinin incelenip araştırılması gerektiğinin altını çizerek, sağlık alanında yapılan programlara önem verdiğini kaydetti. Sağlıkta bağlantı konusunu tüm boyutlarıyla ele alan “9. Sağlık İletişimi Sempozyumu”.

Sağlık İletişiminin Odaklanacağı Konuların Başında Kişinin Kendisiyle Teması Olmalıdır

Anadolu Üniversitesi, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve İKÇÜ’nün katılımıyla gerçekleştirilen SBS’nin topluma katkı açısından kurumların işbirliği kültürünün değerli bir örneğini oluşturduğunu belirten İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, şunları vurguladı: sempozyumun çıktılarının sağlık bağlanabilirliği alanı için faydalı çıkarımlar sunacağına inanıyor. Hizmet sunumunun ve hasta memnuniyetinin en değerli unsurunun temas olduğuna dikkat çeken Rektör Köse, “Hatasız bağlantı aynı zamanda etkili tedavi demektir. Hastanın içinde bulunduğu durumu yorumlayabilmesi, ilk başta ortak bir anlam yaratacak bir bağlantı iklimi gerektirir. Yaratılmışların en faziletlisi olan insan, bir bedel karşılığında gözetilmeye ve görülmeye muhtaçtır ve bu da doğal bir haktır. Sağlık irtibatı, önemi giderek artan bir alan olarak, sağlık hizmeti sunumunda her iki taraf için de öneriler sunması gereken orta bir disiplindir. Tüm teknolojik gelişmelere rağmen sağlık hizmetlerinin merkezinde her zaman insan vardır ve insanın olduğu her yerde temas süreçlerine odaklanmak bir zorunluluktur. Teknoloji üretmenin yanı sıra hizmet sağlayıcıların yeterli iletişim becerilerine sahip olarak yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda sağlık ve bağlanabilirlik alanında çalışan akademisyenlere değerli görevler düşmektedir. Bu görevlerin ortasında kişinin kendi iletişiminin de yer alması gerektiğini düşünüyorum. Birey öncelikle kendi içindeki sorunlara inanmalı ve bu çerçevede hizmet kullanımına yönelmelidir. İnanmayan bir kişinin tedavi edilemeyeceği açıktır. Bu noktada bundan sonraki çalışmalarda manevi temasın yönelişi ve bu konuda çalışan tasavvuf ilmi ile ilgilenenlere yer verilmesi gerektiğine inanıyorum” dedi.

İlk Olay Görülmeden Herkese Açık İlanlar Hazırladık

Bakanlık adına yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Sağlık Bakanlığı Sağlığı Geliştirme Genel Müdürü adına Daire Başkanı Mustafa Örnek, Türkiye’de ilk kez yaşanan bir bağlantı sürecini başarıyla yürüttüklerini kaydetti. yüzyılın salgını. Gerçeği satın almanın ne kadar maliyetli olduğundan yola çıkarak harekete geçtiklerini belirten Örnek, “Öncelikle bir COVID 19 sitesi oluşturarak vatandaşlarımıza en doğru ve en yeni bilgileri aktardık. Vatandaşlarımıza hastalık hakkında en gerçek bilgileri sağlayan içerikler oluşturduk. Türkiye’de ilk olay olmadan önce kamu spotlarını hazırlayarak sürecin yeniliğine göre revize ederek tüm dijital platformları kullanarak vatandaşlarımıza ulaştırdık. Sosyal medya kanallarını çok iyi kullandık. Amacımız sadece gerçek bilgileri aktarmaktı, bir yandan yanlış içeriklerle de denedik. Sayın bakanımızın kullandığı samimi bağlantı dili, sabrı, bilim kurulumuzun sisteme entegrasyonu ve her gün açıkladığı yeni verilerle vatandaşlarımıza en doğru şekilde ulaştığımızı düşünüyorum.”

Sağlık Okuryazarlığını Arttırmayı Hedefleyin

İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, sağlıkta iletişimin, sağlık hizmet sunucularının birbirleriyle ve hastalarla olan iletişimleri ile başladığını ve sağlığın geliştirilmesi amacıyla birey, toplum ve kurumların bilgilenmesi, etkilenmesi ve seferber olmasına kadar devam ettiğini vurguladı. “Hastalıkların önlenmesinde, sağlık hizmetlerinin üretimi ve sunumunda, sağlık hizmeti alan bireylerin sağlıkla ilgili tüm süreçler hakkında bilgilendirilmesi ve eğitilmesinde sağlık iletişimi unsurları sıklıkla kullanılmaktadır” diyen Doç. Erkuş, içinde bulunduğumuz dijital çağda her alan gibi sağlık iletişimi alanının da çağın gerekliliklerine paralel olarak güncellendiğini ve buna bağlı olarak sağlık uygulayıcıları ve yöneticilerinin değişen kurallara kendilerini adapte etmeleri gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Erkuş: “Sağlık iletişiminde temel amaç; bireylerin kendi sağlıkları ile ilgili farkındalık ve bilinçlerini artırmak, toplumun sağlık okuryazarlığını artırmaktır. Bizler İzmir İl Sağlık Müdürlüğü olarak Bakanlığımız ve Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü rehberliğinde; Dijital çağın sunduğu imkanlarla doğru sağlık bilgilerine, sağlık sistemine ve sağlık hizmetlerine ulaşmalarını ve etkin bir şekilde kullanmalarını sağlayacak bilgileri sağlamaya çalışıyoruz.

Sağlık Profesyonellerine ve İrtibat Akademisyenlerine Değerli Görevler Düşmektedir

İKÇÜ Rektör Yardımcısı ve Kurumsal İrtibat Koordinatörü Prof. Dr. Yasin Bulduuklu, bağlantı teknolojileri alanındaki gelişmelerin sosyal, ekonomik ve sağlık alanıyla olan bağlantısına değinerek, toplumsal sağlık etkileşiminin koparak küresel bir boyuta evrildiğini vurguladı. yerel temaslarından ve bu bağlamda sağlık tanımı ve algısı da değişime uğramıştır. prof. Dr. Bulduklu: “Gelişen teknoloji, her düzeydeki sağlık mesajlarının yeni medya aracılığıyla farklı teknik ve taktiklerle hedefe iletilmesini kolaylaştırdı. Sağlık söz konusu olduğunda ise bireylerin iletişim yoluyla bilgi edinebilecekleri kaynaklara artık daha kolay ulaşılabilmektedir. Salgının dünyanın ne kadar küçüldüğünün bir göstergesi olduğunun altını çizen Prof. sistem. Bu noktada sağlıklı toplumların ekonomik olarak da güçlü olacağının varsayıldığını hatırlatan Prof. Sağlığın bütüncül yapısı gereği bireyin sağlığını sağlamanın sosyoekonomik, sosyal ve çevresel faktörlerin planlanmasına odaklı bir yönetim anlayışı gerektirdiğini belirtti. Bireysel güzellik halinin ötesine geçen sağlık maliyetinin medyanın yanı sıra birçok farklı bileşenden etkilendiğini belirten Prof. içeriğin gerçek olup olmadığına bakılmaksızın öğrenme işlevinin yerine getirildiği ve bu noktada sağlık profesyonellerine ve irtibat akademisyenlerine değerli görevler düşmektedir.

Medya Okuryazarlığında Eğitim Seferberliği Başlamalı

Sempozyum Düzenleme Kurulu adına katılımcıları selamlayan SIS Kurucu Lider Anadolu Üniversitesi Bağlantı Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Yüksel, sağlık bağlantısı alanındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, sempozyumda ele alınacak konular hakkında bilgi verdi. sempozyum. prof. Yüksel, “Dünyadaki en temel sorunun “iletişim sorunu” olduğunu düşünüyorum. Buna “iletişimsizlik”, “iletişimsizlik”, “iletişimsizlik” de diyebilirsiniz. Ancak tüm sorunların temelinde çözülmesi gereken en önemli sorunun “iletişim” olduğunu düşünüyorum. Bu konuyla ilgili en temel sorunların analizine yönelik eğitimlerin ilköğretimden başlayarak müfredatımıza eklenmesi gerektiğini savunuyoruz. Ülkemizde medya okuryazarlığı konusunda bir eğitim seferberliği başlatılması gerekmektedir. Sempozyum sonunda sunulacak bildirilerle bu alanda ortaya çıkacak değerlendirmeleri kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Erol Özmen, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Şükrü Torun ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof.

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

basciftlikajans.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler